Bizden Haberler

   

 • Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı

  Arena Finans Faktoring AŞ.’nin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin, borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru 02.05.2024 tarih ve 23/627 sayılı karar ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

  https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a14184e9cf014193512aaa2c5e

  22 Mayıs 2024

 • Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı

  Arena Finans Faktoring AŞ.’nin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin, borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru 02.05.2024 tarih ve 23/627 sayılı karar ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

  https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a14184e9cf014193512aaa2c5e

 • Erdal YENİÇERİ, Arena Finans Faktoring A.Ş.’ye Genel Müdürü olarak atandı.

  8 Ocak 2024 tarihi itibarıyla, Sn. Erdal YENİÇERİ, Arena Finans Faktoring A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

  Sn. Yeniçeri, üniversite eğitimini Bankacılık ve Sigortacılık alanlarında tamamlamış olup, kariyerine inşaat ve turizm sektörlerinde Muhasebe ve Satış Pazarlama alanlarında başlamıştır. 2004 yılı itibarıyla Faktoring sektörüne geçerek birçok Faktoring firmasında Kredi ve İstihbarat bölümlerinde görev almıştır. Sn. Yeniçeri, kredi tahsis, mali tablo analizi, risk analizi konularında kurum içi eğitimler verme yetkinliğine sahip bir yöneticidir. Ayrıca kendisi, Adalet Bakanlığı’na bağlı «Banka, Finansal Kiralama, Faktoring ve Kurumsal Finansman» yönetmeliklerini de içeren Muhasebe ve Mali Analiz alanında Bilirkişi unvanına sahiptir.

  Ocak 2024

 • Arena Finans Şimdi Bodrum'da!

  Uzman kadrosu ve deneyimi ile ihtiyaçlarınızı hızlı ve kesintisiz bir şekilde karşılayarak, hem müşterilerine hem sektöre katma değer yaratan Arena Finans Faktoring, İstanbul Genel Müdürlük, Kartal ve Ankara şubelerinin yanı sıra Bodrum şubesiyle de kobi, ticari ve kurumsal firmaları olmak üzere tüm reel sektörde geniş bir müşteri yelpazesine hizmet vermeye devam etmektedir.

   

  Dünyanın en büyük ve en önemli uluslararası Faktoring Zinciri Factors Chain International FCI‘a üye olan Arena Finans Faktoring; doğru ve hızlı çözümleriyle tercih edilen faktoring şirketi olma vizyonu ile geleceğe odaklanarak, tüm paydaşları için değer yaratma, büyüme ve kalite anlayışına sahip olma hedefine her geçen gün emin adımlarla yaklaşmaktadır.

 • Tahvil İtfası

  Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN41812 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin 443.070.-TL’lik faiz ödemesi ve 10.000.00.-TL anapara ödemesi 13/04/2018 tarihi itibari ile yapılmıştır.

  Nisan 2018

 • Tahvil İtfası

  Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN21814 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin 431.070.-TL’lik faiz ödemesi ve 10.000.00.-TL anapara ödemesi 05/02/2018 tarihi itibari ile yapılmıştır.

  Şubat 2018

 • LEI Kodu

  Uluslararası piyasaların bir kısmında düzenleyici kuruluşlar tarafından başta tezgahüstü piyasa işlemleri olmak üzere çeşitli piyasalardaki işlemlerine ilişkin veri depolama kuruluşları, düzenleyici otoriteler ve benzer kurumlara raporlamada işlem taraflarının p-LEI kodunu kullanma şartı getirilmiştir. Ülkemizde ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun “Veri Depolama Kuruluşları” başlıklı 87. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Türkiye’de finansal işlem gerçekleştiren tüzel kişilerin Kurul tarafından belirlenecek bir kurumdan tanımlayıcı bir kod/numara alma zorunluluğu getirilmiştir. Şirketimizde LEI Kodunu 01/12/2017 tarihi itibari ile almıştır. Kurumumuza atanan LEI Kodu : 789000JSDHB82G193692

  Aralık 2017

 • Tahvil İtfası

  Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENK1713 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin 394.600.-TL’lik faiz ödemesi ve 10.000.00.-TL anapara ödemesi 10/11/2017 tarihi itibari ile yapılmıştır.

  Kasım 2017

 • Nurcan Taşdelenler, Arena Finans Faktoring A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı.

  Bankacılığın ardından , 25 yıldır faktoring sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Nurcan Taşdelenler, 28/02/2017 itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır.

  Şubat 2017

 • Ünvan Değişikliği

  Arena Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. olan şirket unvanımız, Ticaret Sicil Gazetesi’nin 05.11.2012 tarih ve 8186 no’lu sayısında yayınlanarak Arena Finans Faktoring A.Ş. olarak değişti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin faktoring işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faktoring faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, Şirketimiz nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz ve biyometrik verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB, FKB, TBB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faktoring faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ile onun iştiraklerine ve ana hissedarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen faktoring işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, bölgeler, şubeler ve internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru haklarınız:

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize KVKK’nın uygulanmasına ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Arena Finans Faktoring A.Ş.

Adres:Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No: 9 Kat: 11 Maslak Sarıyer/İstanbul 
Mersis No: 0074048693600018

T:(212) 960 0505  F: (212) 960 0525

www.arenafinansfaktoring.com.tr

×

Bizimle İletişime Geçin

İstek, öneri ve şikayetlerinizi bize bildirebilirsiniz.

  Holler Box